Hizmetlerimiz

UiPath hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize siz de katılın

UiPath Lisans

UiPath platformunu oluşturan studio, robot ve orchestrator lisanslarının sağlanması ve müşteriye uygun mimarilerin oluşturularak ürünlerin lisanslanması

Süreç Uygunluk Analizi

RPA için seçilen süreçler içerisinde, RPA ekosistemine uyumlu ve kazanım elde edilmesi sağlayacak süreçlerin seçilmesi

Süreç Karmaşıklık Analizi

Robot otomasyonu için seçilen aday süreçlerin karmaşıklık analizlerinin yapılarak süreç eforlarının belirlenmesi

Süreç Geliştirme & RPA Tasarımı

Süreç analizi tamamlandıktan sonra özelleştirilmiş REFramework mimarisi kapsamında tasarımının yapılarak sürecin geliştirilmesi

İzleme ve Raporlama

Canlıya alınan süreçlerle ilgili izleme, bakım çalışmaları ve raporlama hizmeti

Eğitim

UiPath ürünleri ve RPA teknolojisi üzerine düzenlenen kurum içi eğitimler