Mükemmeliyet Merkezinizi - CoE
Oluşturun

Mükemmeliyet Merkezi neden önemlidir?

Görevi ne olursa olsun, bir robotun temel görevi şirket vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir. Otomasyona olan yaklaşımımızda, RPA'i kurumları stratejik olarak geliştirecek ve şirketlerin iş çıktılarının değerini artıracak uzun vadeli bir yetenek olarak görüyoruz.
 
Bu amaca ulaşmak için, müşterilerimize tavsiyelerde bulunarak Robotik Süreç Otomasyonu yolculuklarının bir parçası olarak geliştirmelerine yardımcı oluruz. Robotları çalıştırabilmek ve bakımlarını yapmak için kendi kendine yeten ve ölçeklenebilir bir RPA uzmanlığı yolculuğuna çıkarırız. Bir Mükemmellik Merkezi (CoE), esas olarak RPA'yı kuruluşa derinden ve etkili bir şekilde yerleştirmenin ve gelecekteki çalışmalar sırasında biriken bilgi ve kaynakları yeniden dağıtmanın en iyi yoludur.


Notice: Undefined index: color in C:\Inetpub\vhosts\wy.com.tr\tr.vbm.com.tr\wp-content\plugins\thesaasx\gutenberg\components\section\render.php on line 33

Robotik Operasyon Ekibini Hazırlama


Mükemmeliyet Merkezi'nin özünde Robotik Operasyon Ekibi yatıyor. Bu ekip, açıkça tanımlanmış bir dizi rol ve sorumluluğu yerine getirmektedir ve otomasyonu işletme genelinde mümkün olan en hızlı, en verimli ve en güvenli şekilde uygulamak ve yönetmekle yükümlüdür. UiPath, bu kilit robotik rollerin Center of Excellence - CoE ekibi dahilinde hem işletme tarafından hem de şirket içinden atanmasını önerir.

RPA Sponsoru
Öncelikle, teknolojiyi şirket çapında stratejik bir öncelik olarak belirleyecek ve kurumsal kaynakları
oluşturacak olan iş birimi tarafında bulunacak bir Robotik Süreç Otomasyon sponsoru tanımlamanız gerekecektir.

RPA Liderleri
Sonra, bir RPA Lideri tayin etmelisiniz. Kuruluş genelinde RPA'nın benimsenmesinde önemli katlıları olacaktır. Lider, genel olarak RPA çözümünün koruyucusudur. Sanal iş gücünün operasyonel yönetimine liderlik ederken, sağlıklı bir otomasyon akışı sağlamaktan sorumludurlar.

RPA Değişiklik Yöneticisi
Şirket içinde RPA'nın kolayca benimsenmesini sağlamak için bir RPA Değişiklik Yöneticisi çok önemlidir. Bu kişiler geçiş sürecinde bir katalizördür ve her paydaşın iyi bilgilendirildiğinden ve yapılan değişikliklere kolayca uyum sağladıklarından emin olurlar.

RPA İş Analisti
RPA İş Analistleri, iş birimleri ile yapılan analizlerde süreç ile ilgili adımların belirlenmesi ve dokümante edilmesi noktasında kilit bir rol oynamaktadır.Geliştirici ile iletişimi süreçlerin doğru çıktılar üretmesi bakımından çok önemlidir.

RPA Çözüm Mimarı
RPA çözümünün mimarisini tanımlayan ve uçtan uca denetleyen, hem geliştirmeye hem de uygulama aşamalarına yardımcı olurlar.Uygun teknolojiler ve metotlar seçerek yapılan projelerin belli bir yazılım standartında olmasını sağlarlar

RPA Geliştiricisi
Otomasyon iş akışlarını tasarlama, geliştirme, test etme ve süreçlerin sorunsuz çalışmasından sorumludur. Geliştirici, süreç ayrıntılarını dokümante etmek için İş Analisti ile birlikte çalışır. Süreçleri çalışır hale getirirken, test ederken ve bakım konularında ekibe yardımcı olur.

RPA Altyapı Mühendisi
Deployment ekibinin ve gelecekteki operasyon ekibinin bir parçası olarak, esas olarak sunucu kurulumları ve sorun giderme faaliyetleri için altyapı desteğinden sorumludurlar. Uygulama aşamasında, altyapı çalışmalarına öncülük ederler.

RPA Süpervizörü
Bir RPA süpervizörü , sanal iş gücünü operasyonel ortamın bir parçası olarak yönetecek ve kontrol edecektir. Odak noktaları, RPA çözümü içindeki gelişmiş raporlama ve analitik araçlardan yararlanarak, operasyonel performansı ve kaynak dağılımını sürekli geliştirmektir.

RPA Servis Desteği
Sonuncu ama bir o kadar da önemli olan, RPA uygulama çözümü için ilk destek noktası olarak görev alan RPA Servis Desteği rolüdür.


Ölçeklenebilir, işlevsel ve teknik bir ortam oluşturmak

Rol ve sorumluluklar belirlenirken, aynı zamanda uygulamayı desteklemek için fonksiyonel kaynakları ve teknik araçları belirlemeye ve yapılandırmaya odaklanmalısınız.
Geliştirme ortamındaki temel alanlar şöyle sıralanabilir: robotik konfigürasyon, bakım, destek, ve performans.

Bu ortamı oluşturmak için projenin en başında BT'yi dahil etmek başlangıç için iyi bir adım olabilir. Bu şekilde birçok sorun önlenebilir ve tutarlı bir yönetim süreci uygulanabilir.Etkili bir denetim modelini belirlemek

İyi bir denetim süreci oluşturmak için uzun bir yol katetmek gerekiyor. Otomasyon yolculuğuna ne kadar erken başlanırsa, sonuçlar o kadar iyi ve hızlı olacaktır.

Denetim (Governance), RPA fırsatlarını değerlendirme ve otomasyon faaliyetlerine öncelik verme gibi görevleri üstlenir. Talep akışını yöneten robotların değerlendirilmesi, tasarımı, geliştirilmesi ve deploy edilmesi için yönerge ve şablonlar oluşturur. Rollerin atanmasını ve sorumlulukları kapsar. Birimler arasında iyi bir işbirliği ve iletişimi sağlar.

Performans ve verimlilik için, etki analizleri yapmak ve iş geliştirme alanlarını ortaya koymak denetim süreci için önemli bir noktadır.

RPA genellikle Business odaklı olmakla birlikte, teknolojiyi projeye entegre etmek ve bağımlılıkları yönetmek için BT’yi olaya dahil etmek gereklidir. Bu nedenle denetim aslında Business ile BT arasında bir konumda olmalıdır.

Mükemmeliyet Merkezini etkinleştirin ve Operasyon Ekibinizi hazırlayın
artık büyümeye hazırsınız !

Artık her şey hazır ve tüm fonksiyonlar çalışır durumda. Git düğmesine basıp Mükemmeliyet Merkezini aktif etmeye hazırsınız.
Değişimi yönetmek asla kolay değildir ve zaman alır. Ancak ilerledikçe, daha sürdürülebilir hale gelirsiniz. Kurumunuz için kısa süre içinde daha yüksek iş çıktıları üretmek önemli hale gelecektir.
Robotik Operasyon Ekibinin, sertifikasyon programına uygun şekilde belirlenmiş olan faaliyet ve sorumluluklar ile harekete geçmeye hazır olması önemlidir. Performans göstergelerini belirleyecek, ölçecek ve izleyecek; tüm ilgili paydaşları kapsayan düzenli operasyonel denetimleri planlayarak daha profesyonel bir organizasyon haline gelebilirsiniz.


Notice: Undefined index: color in C:\Inetpub\vhosts\wy.com.tr\tr.vbm.com.tr\wp-content\plugins\thesaasx\gutenberg\components\section\render.php on line 33

UiPath Ürün Grubu


Küresel işletmelerin ve BPO'ların ihtiyaçları için yaratıldı

Alternative Text

UiPath Studio

Müşteri başarısı, Studio Designer ile başlar. Herkesin otomasyonu kodlama yapamadan görsel olarak modelleyebileceği sezgisel bir ortam. Kusursuz bir kayıt cihazı gibi çalışmanızı izleyerek kelimenin tam anlamıyla otomasyonu oluşturur. Zengin activity kütüphanesi, olağanüstü bir hızla ve kolayca hareket etmenizi sağlar.

Devamını Oku...

Alternative Text

UiPath Orchestrator

Ürünler grubunun kalbi. Oldukça ölçeklenebilir bir sunucu platformu olan Orchestrator, tüm kritik işletme görevlerini yerine getirerek tüm iş gücünüzü kurup yönetir. Release management, merkezi loglama, raporlama, denetim ve izleme, uzaktan kontrol, scheduling, iş yükü yönetimi ve asset yönetimi.

Devamını Oku...

Alternative Text

UiPath Robot

Yıldız sanatçımız. UIPath Robotu, denetiminiz altında verimli bir şekilde çalışan otomatik bir asistanın rolünü alabilir veya sürekli insan müdahalesi gerektirmeyen tüm yüksek hacimli işleri sessizce ve otonom bir şekilde işleyebilir.

Devamını Oku...