RPA sadece bir proje değil bir yolculuktur


RPA ile çıktığımız
bu yolculuğa gelin birlikte bakalım

Başarı Mimarisi

RPA, planlı ve tutarlı bir çalışmanın ardından kurumunuz içinde tam potansiyeline ulaşacaktır. Bu hazırlanma aşamasının, uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmak için organizasyon tarafından sanal bir iş gücünün kuruma entegre edildiği bir yolculuk olarak düşünüyoruz.

Rekabet üstünlüğü sağlayın

Bir RPA yolculuğunun üstlenilmesi, şirketlerin şunları yapmasını sağlar: teknolojiyi kurumsal bazda planlama ve yürütme, uygulamaları ve verileri entegre etme, uyarlama ve ölçeklendirme için iç yetenekler oluşturma ve daha da önemlisi, işletme değeri ve rekabet avantajı yaratma

RPA Yolculuğuna Hazırlık

İyi bir hazırlık süreci her zaman başarılı bir yolculuğun anahtarıdır. Kurumların önceden plan yapmaları ve kaynaklarını sorunsuz bir süreç için uygun hale getirmeleri gerekir.
Bu yolda en kritik unsurlar:

RPA yolculuğundaki adımlar


Her kurum için RPA yolculuğu özeldir ve bu yolda atılan adımlar önceden planlanmalıdır.
UiPath aşağıdaki dört aşamayı her kurum özelinde RPA yolculuğu sürecinin adımları olarak belirlemiştir.

Alternative Text

1

POC

Bu ilk adımda kurumlar tarafından belirlenen kural bazlı bir iş akışı analiz edilerek süreç haline getirilir ve robot tarafından süreç yürütülür. Süreç ile birlikte RPA teknolojisinin yetenekleri ve fayda kümesi kuruma sunulur

2

Pilot

Bu noktada, kurumunuzun iş akışlarına göre ilk defa otomatize edilmiş bir süreç canlı (prod) ortamda çalıştırılır. Yapılan otomasyon için, ayrıntılı çözüm tasarımı, test senaryoları ve proje geliştirme aşamaları adım adım sunulur.

Pilot performansı çıktıları değerlendirilir. Ek olarak, tüm iç ve dış paydaşların geri bildirimleri alınır. Geri bildirimler değerlendirilerek yeni yol haritaları planlanır.

Alternative Text
Alternative Text

3

Optimizasyon ve İyileştime (Ramp Up)

Bu adımda artık kurum içindeki temel adımlar tamamlanmış ve robotun faaliyetleri artmıştır.Bu yüzden robotun çalışmaları gözlemlenip süreçlerde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılarak optimizayon sağlanmalıdır.
Edinilen tecrübe ve bilgi birikimiyle birlikte yeni süreçler için çalışmalar hızlandırılmalı ve robot ekibinin yetkinlikleri arttırılarak kurum içindeki daha kritik görevler otomasyona uygulanmalıdır.

4

Kurum Kültürüne Yerleştirmek

Bu son adımın amacı, kurum içinde süreç otomasyon taleplerini yönetmek için yönetim ekibi, felaket kurtarma (disaster recovery) çözümleri ve iş sürekliliği planları, ekip çalışması temel alınarak otomasyon ekibinin sürekli iyileştirilmesi bulunur.

Bu uygulama pratiklerini kurum kültürüne dahil etmenin ötesinde, mevcut iş uygulamalarına dayanarak RPA faydalarının sürekli olarak artırılmasını ve RPA'yı tüm iş kolları arasında kilit bir performans hedefi olarak tanıtmayı içermelidir.

Alternative Text

Süreç boyunca kaçınılması
gereken yanlış adamlar


Otomasyon yolculuğunun bu temel adımlarını okurken, birçok RPA uygulamasının ya hayal kırıklığı yaratan sonuçlara maruz kalması ya da tam başarısızlıklarla sonuçlanması dikkate değer görünmüyor mu? İlk kez çalışmaya başladığımızda, bu problemlerden herhangi birini deneyimledikten sonra bize gelen müşterilerimize yol haritasının nasıl olması gerektiğini anlattık ve bu gibi başarısız senaryoları önlemek için birkaç yaygın uygulama hatası tespit ettik.

Tecrübesiz tedarikçi (vendor) seçimi

Birkaç tedarikçi firmanın ürettiği RPA araçları, basit iş istasyonu robotlarından karmaşık kurumsal yazılımlara doğru hızla gelişti. Ancak birçok kuruluşta, seçtikleri tedarikçi firmalar BT ve iş mimarisi gereksinimlerini karşılayamadıkları için RPA teknolojisi kavramına ayak uyduramadılar.
BT Mimarisi: BT departmanlarının yeni teknolojilerin mimari kriterlere uygun olması gerektiği konusunda genel bir farkındalık benimsenmiş durumda.
Örneğin: açık ve genişletilebilir teknoloji, stabil ve iyi belgelenmiş, ortak beceri setleri ve sağlam güvenlik uyumu vb. RPA araçları için de bu kriterler istisna olmamalıdır.
İş Süreci Mimarisi (BPA): Seçilen RPA aracı, tüm önemli iş süreçlerini otomasyon haline getirebilme becerisine sahip olmalıdır. Sanal ortamlarda, OCR'dan faydalanmak gerektiğinde veya bir insan gibi düşünüp aksiyon alması gereken durumlarda eksik kalmamalıdır.Proof of Concept(PoC) Karmaşası

Bir PoC'nin amacı, RPA teknolojisinin yapmayı iddia ettiği şeyi yapıp yapmadığını doğrulamak değildir. PoC'nin birincil amacı, iş akışlarını test etmek, en iyi uygulama modelini doğrulayarak RPA entegrasyonunu ve teknoloji partnerlerini değerlendirmektir. Yine de, RPA yeteneklerinin teyit edilmesi birçok kurum için PoC hedefi olarak yeterli görülmeye devam edilmektedir. Bu hata tipik olarak, PoC çıktısının kendini çok kanıtlayamadığı, işlem yapamadığı ve çoğunlukla RPA momentumunu yavaşlatan bir duruma neden olur. Kendini çok az kanıtlar çünkü çok sayıda business case zaten farklı teknolojiler ile çözülebilmektedir.
PoC, RPA serüveninde daha belirli ve kesin bir Pilot adımına zemin hazırlayacak ve Pilot onayı için gereken cevapları ve doğrulamaları sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.Olgunlaşmamış Süreç Seçimi

Kontrolsüz bir şekilde yönetilen RPA projeleri genellikle çok karmaşık süreç otomasyonları ile doludur. Belki de “RPA her şeyi yapabilir!” söylemiyle robota karşı aşırı güven durumu oluşmuş olabilir. Ya da daha basit bir süreç yerine oldukça karmaşık bir sorunu seçmek öznel ve yanlış bir karar olabilir. Bir RPA yolculuğunun en azından ilk tam yılı için, seçilen süreçler, en az bir FTE'yi biriktirecek kadar potansiyel gösteren düşük veya orta karmaşıklıkta olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.Yanlış yönlendirilen otomasyon hedefi

Bazı organizasyonlar, tam otomatik bir uçtan uca süreç fikrine o kadar kapılıyor ki, azalan getirilerin gerçeğini görmezden geliyorlar. RPA'nın düşük maliyetli, düşük invazif niteliğini hatırlamak önemlidir. Diğer otomasyon teknolojilerinden farklı olarak, organizasyonun süreç adımlarının yalnızca kısmi bir otomasyonu ile yüksek bir ROI üretebilir. Bir süreci, otomasyona tümüyle uydurmaya çalışmak, uygulama maliyetlerini önemli ölçüde artırarak ROI'yi düşürebilir.UiPath Ürün Grubu


Küresel işletmelerin ve BPO'ların ihtiyaçları için yaratıldı

Alternative Text

UiPath Studio

Müşteri başarısı, Studio Designer ile başlar. Herkesin otomasyonu kodlama yapamadan görsel olarak modelleyebileceği sezgisel bir ortam. Kusursuz bir kayıt cihazı gibi çalışmanızı izleyerek kelimenin tam anlamıyla otomasyonu oluşturur. Zengin activity kütüphanesi, olağanüstü bir hızla ve kolayca hareket etmenizi sağlar.

Devamını Oku...

Alternative Text

UiPath Orchestrator

Ürünler grubunun kalbi. Oldukça ölçeklenebilir bir sunucu platformu olan Orchestrator, tüm kritik işletme görevlerini yerine getirerek tüm iş gücünüzü kurup yönetir. Release management, merkezi loglama, raporlama, denetim ve izleme, uzaktan kontrol, scheduling, iş yükü yönetimi ve asset yönetimi.

Devamını Oku...

Alternative Text

UiPath Robot

Yıldız sanatçımız. UIPath Robotu, denetiminiz altında verimli bir şekilde çalışan otomatik bir asistanın rolünü alabilir veya sürekli insan müdahalesi gerektirmeyen tüm yüksek hacimli işleri sessizce ve otonom bir şekilde işleyebilir.

Devamını Oku...